cropped-cropped-Logo-okruhle-24real-PNG-1-1.png
66%

Ako Vy predávajúci aj kupujúci sledujú ceny bytov, niekedy aj mesiace, kým sa rozhodnú pre kúpu.
Z toho dôvodu treba naceniť byt podĺa situácie na trhu.